CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số: 2089/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

20/9/2018

Quyết định 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục gồm 11 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

21/8/2018

Quyết định 891/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 36 Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

24/8/2018

Công văn 75/UBND-NC

Về việc sử dụng mail công vụ

12/10/2018

Quyết định 897/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

27/8/2018

Quyết định 895/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

27/8/2018

Quyết định 1101/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết  của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2/11/2018

Quyết định 1136/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

13/11/2018

Kế hoạch 10/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) Kết hợp sơ kết một năm xây dựng Làng nông thôn mới

29/10/2018

Quyết định 1122/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục  gồm 05 TTHC mới và bãi bỏ 05 TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

9/11/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|