CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số: 945/SNNPTNT-VPNTM

Về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

31/05/2018

31/5/2018

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

30/12/2014

01/01/2015

Quyết định: 592/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 27 TTHC mới và 27 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

28/05/2018

28/5/2018

Quyết định: 591/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 2 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

28/05/2018

28/5/2018

Quyết định: 588/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 11 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/05/2018

25/5/2018

Quyết định 800/QĐ-UBND

25/10/2016

25/10/2016

Quyết định 69/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kbang đến năm 2020

24/02/2014

24/02/2014

Kế hoạch số: 2089/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

20/09/2018

20/9/2018

Quyết định: 710/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 01 TTHC ban hành mới và 5 TTHC bãi bõ trong lĩnh vực Bồi thường Nhà nước thuộc thẩm quyết của các cơ quan cấp xã

20/07/2018

20/7/2018

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND

20/12/2012

01/01/2013


|<<1 2>>|