CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1122/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục  gồm 05 TTHC mới và bãi bỏ 05 TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/11/2018

9/11/2018

Công văn số: 945/SNNPTNT-VPNTM

Về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

31/05/2018

31/5/2018

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

30/12/2014

01/01/2015

Quyết định: 592/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 27 TTHC mới và 27 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

28/05/2018

28/5/2018

Quyết định: 591/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 2 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

28/05/2018

28/5/2018

Quyết định 897/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

27/08/2018

27/8/2018

Quyết định 895/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

27/08/2018

27/8/2018

Quyết định: 588/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 11 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/05/2018

25/5/2018

Quyết định 800/QĐ-UBND

25/10/2016

25/10/2016

Quyết định 891/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 36 Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

24/08/2018

24/8/2018


|<<1 2 3>>|