CHUYÊN MỤC

Đ/C PHẠM XUÂN TRƯỜNG-PCT UBND HUYỆN KBANG ĐỌC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ NGHĨA AN ĐẠT CHUẨN XÃ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

31/05/2018