CHUYÊN MỤC

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Cách thức thực hiện Nộp trực tuyến 
Trình tự thực hiện Cá nhân, tổ chức Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận 
Cơ quan thực hiện
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý 1. Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về việc sản xuất, kinh doanh Rượu.
2. Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Phu-luc-16.docx