CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Tổng cộng có: 6 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch UBND cấp xã Lĩnh vựcGiáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân cấp xã  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã - Người có thẩm quyền quyết định:  Chủ tịch UBND cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  UBND cấp xã;
Lĩnh vực giáo dục
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp xã - Người có thẩm quyền quyết định:  Chủ tịch UBND cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp thực hiện:   Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện.
Lĩnh vực giáo dục
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Cấp xã, phường, thị trấn Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
|<<1>>|