BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Tổng cộng có: 31 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (Hôn nhân thực tế) Ủy ban nhân dân cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Hành chính Tư pháp
Xác nhận Sơ yếu lý lịch Ủy ban nhân dân cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục Đăng ký kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã HànH chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.
 
Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.
Hành chính Tư pháp
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang quản lý sổ gốc. Hành chính Tư pháp
Thủ tục bầu hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp xã. Hành chính Tư pháp
Thủ tục thôi làm hòa giải viên UBND cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Hành chính Tư pháp
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp xã. Lĩnh vực Hành chính Tư pháp
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Lĩnh vực Hành chính Tư pháp
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
Hành chính - Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan công an.
Hành chính - Tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã UBND cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi Hành chính - Tư pháp
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính - Tư pháp
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.
23.7. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Hành chính -Tư pháp
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính - Tư pháp
Đăng ký khai sinh lưu động UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ Hành chính - Tư pháp
Đăng ký kết hôn lưu động UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hai bên nam, nữ Hành chính -Tư pháp
Đăng ký khai tử lưu động UBND cấp xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.
Hành chính -Tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú. Hành chính - Tư pháp
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi người chết là người nước ngoài cư trú. Hành chính -Tư pháp
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú Hành chính -Tư pháp
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hành chính  -Tư pháp