CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Đất đai
Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Đất đai
|<<1>>|