CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 9 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục xác nhận đề nghị hưởng chế độ một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (gọi chung là đối tượng) đã về gi UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có côngước 
Thủ tục xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của nhân thân liệt sĩ và giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có công
Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có công
Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có công
Thủ tục xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có công
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có công
Thủ tục cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã; Lĩnh vực Người có công
|<<1>>|