CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND cấp xã, phường, thị trấn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký trong ngạch dự bị UBND cấp xã, phường, thị trấn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu UBND cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung Cấp xã Ban chỉ huy quân sự cấp xã Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Cấp xã, phường, thị trấn Ban chỉ huy quân sự xã Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Cấp xã, phường, thị trấn Ban chỉ huy quân sự cấp xã Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Cấp xã, phường, thị trấn Ban chỉ huy quân sự xã Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
|<<1>>|