CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
|<<1>>|