CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC TÔN GIÁO - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Tổng cộng có: 13 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Dân tộc
|<<1 2>>|