CHUYÊN MỤC

Đảng bộ xã Sơ Pai Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng hệ thống chính trị năm 2018

(ngày đăng bài: 01/11/2019)
Sáng ngày 11/01/2019, Đảng bộ xã Sơ Pai tổ chức hội nghị tổng kết tình hình xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát với Nghị quyết và sự chỉ đạo của thị xã, từ đó đã tạo một số chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và học tập Nghị quyết Trung ương 6, 7 được chú trọng, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm thực hiện tốt, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm.
dc-lia-phat-bieu-khai-mac.jpgHình: Đ/c A Văn Lia - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phát biểu khai mạc hội nghị.
Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng cũng được quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế ở địa phương cùng với triển khai nhiều biện pháp cụ thể từ xã đến thôn, làng. Với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, an sinh xã hội được chăm lo thực hiện tốt, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung thực hiện. Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian thảo luận và góp ý vào phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019.
dc-tuyen-thong-qua-bao-cao.jpgĐ/c Nguyễn Mạnh Tuyển PBT-CT UBND xã trả lời các ý kiến thảo luận tại hội nghị
dc-lia-trao-giay-khen.jpgđ/c Lia - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018
dc-tuyen-trao-giay-khen.jpgđ/c Tuyển - PBT, Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuât sắc.