CHUYÊN MỤC

Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực Cho cộng đồng chương trình 135

(ngày đăng bài: 19/12/2018)
Phòng Dân tộc huyện Kbang vừa phối hợp với UBND xã Sơ Pai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135. Tham gia tập huấn gồm có đội ngũ học viên là cán bộ cơ sở, thôn trưởng, thôn phó, ban giám sát cộng đồng, bí thư chi bộ và cán bộ các đoàn thể thôn làng  đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Sơ Pai
 
 Sáng ngày 19/12/2018 Phòng dân tộc huyện Kbang phối hợp với UBND xã Sơ Pai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng đồng thuộc chương trình 135. với 06 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Chuyên đề 2: Xây dựng và tổ chức vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường liên kết sản xuất.
Chuyên đề 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân phát triển sản xuất (kỹ thuật trồng trọt bảo vệ TV)
Chuyên đề 4: Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong tham gia xây dựng kế hoạch CT  135
Chuyên đề 5: Nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số phát triển sản xuất (kỹ thuật chăn nuôi)
Chuyên đề 6: Thực hiện quy trình giám sát đối với chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.
anh-trung-hieun.jpg
                     Đ/c Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng Phòng dân tộc phát biểu khai mạc lớp học
                                                     
- Trong thời gian tham tập huấn học viên đã nghe các báo cáo viên phổ biến các chuyên đề về Công tác dân tộc ở các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, một số quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, các kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm.... 
- Qua buổi tập huấn các học viên nâng cao được ý thức trách nhiệm của bản thân, từ đó tuyên truyền vận động người dân nâng cao được ý thức và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước.
                                                                                                        Tác giả: Trung Hiếu-Lytrunghieu@gmail.com