CHUYÊN MỤC

Sơ Pai tổ chức Kỳ họp thứ bảy – HĐND xã khóa VII (2016 – 2021)

(ngày đăng bài: 27/12/2018)

Sáng ngày 27/12 HĐND xã Sơ Pai tổ chức kỳ họp thứ bảy - HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

IMG_5797333333333333333.jpg

Kỳ họp lần thứ bảy này diễn ra trong 1,5 ngày khai mạc vào sáng ngày 27/12/2018. Tại kỳ họp này đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng, như: lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu, xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh Phó ban KT-XH HĐND xã khóa VII, (nhiệm kỳ 2016 – 2021), xem xét toàn diện kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác của HĐND, UBND. Trên cơ sở đó quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2019, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã, phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2019, đồng thời quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, QP – AN năm 2019 và quyết nghị một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

                                                                                                                  Lytrunghieu@gmail.com