CHUYÊN MỤC

cung cấp thông tin

26/03/2020

26/3/2020

Default news teaser image
Từ 28/3, người dân thành phố có dịch cấm tụ tập nhiều hơn 10 người

Đối với người dân từ các thành phố, khu vực đang...

6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Một trong 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 là Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019. Đây cũng là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân.