CHUYÊN MỤC

​ Chức năng nhiệm vụ, Tổ chức bộ máy hành chính và thông tin liên hệcctc.png

Bộ máy tổ chức cấp xã
 
Họ,chữ đệm,tên; Chức vụ của cán bộ chuyên trách, bán chuyện trách và công chức ở xã
 
 

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ SƠN LANG
 

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại
 
 
THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ
 
Điện thoại:
Lê Duy Kiên Đảng ủy Bí thư Đảng uỷ 0969856089  
Nguyễn Phi Luyện Đảng ủy Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy 0979752606  
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
Điện thoại:
         
Nguyễn Trọng Biên HĐND Phó Chủ tịch HĐND xã 0986956208  
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
Điện thoại:
Lê Duy Kiên UBND Chủ tịch 0969856089  
Lê Quý Truyền UBND Phó Chủ tịch 0988504756  
Lê Quốc Thịnh UBND UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0989713504  
Huỳnh Minh Quốc Thịnh UBND UVUB – Trưởng Công an 0398485719  
Nguyễn Văn Cường UBND Văn phòng HĐND-UBND 0978283828  
Vũ Thanh Nga UBND Văn phòng TK – Văn thư 0977813877  
  UBND Văn phòng TK - Văn phòng Đảng ủy    
Đinh Xuân Xuyn UBND Tư pháp 0349196931  
Lý Thị Thủy UBND Tư pháp - Hộ tịch 0966074237  
Phan Thanh Tùng UBND Địa chính– Xây dựng 0982720349  
Vũ Thị Yến UBND LĐTB & Xã hội 0986293082  
Lê Hồng Nhung UBND Văn hóa - Thông tin 0977971751  
Trần Thị Tý UBND Kế toán - Ngân sách 0966300303  
Đinh Thị Mai UBND Kế toán - Thu 0392493702  
Đỗ Tuấn Anh UBND Phó Công an 0986023389  
Đinh Văn Xoay UBND Phó Công an 0326836748  
Nguyễn Hải Ưng UBND Thú y 0964831138  
Lê Quý Truyền UBND Nông nghiệp – Môi trường 0988504756  
Đinh Văn Cẩm UBND Dân tộc – Tôn giáo 0365471477  
 
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 
Điện thoại:
 
Đinh Xuân Phiết UBMTTQ Chủ tịch 0365832450  
Đinh Thị Việt UBMTTQ Phó Chủ tịch 0354480997  
 
CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
 
         
Tô Xuân Trường Cựu chiến binh Chủ tịch 0915942383  
Đinh Bai Cựu chiến binh Phó Chủ tịch 0366804373  
Đinh HDăn Nông dân Chủ tịch 0333824548  
  Nông dân Phó Chủ tịch    
Đinh Thị Hồng Diễm Đoàn thanh niên Bí thư 0329373802  
Nguyễn Đức Kiên Đoàn thanh niên Phó Bí thư 0968150146  
Đinh Thị Trang Phụ nữ Chủ tịch 0333727551  
Nguyễn Thị Chung Phụ nữ Phó Chủ tịch 0395220248  
Trần Thị Dược Hội người cao tuổi Chủ tịch 0395507488  
Vũ Thị Yến Hội chử thập đỏ Chủ tịch 0986293082  
             

 

Biên soạn: Lê Hồng Nhung