CHUYÊN MỤC

Bầu cử trưởng thôn, làng trên địa bàn xã Sơn Lang

(ngày đăng bài: 06/06/2020)
Đúng 7h30 phút sáng ngày 6/06/2020, đồng loạt 9 điểm bầu cử tại xã Sơn Lang đã thực hiện các nghi thức khai mạc và tiến hành bầu cử trưởng thôn,làng nhiệm kỳ 2020-2022.

45ad599d5756aa08f347-(1).jpg
Ngay từ sáng sớm, người dân ở tất cả các thôn, làng trên toàn xã đã có mặt tại nhà văn hóa các thôn, làng để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; Tại các điểm bầu cử, người dân toàn xã đi bầu trong không khí vui tươi, phấn khởi và sự tin tưởng, kỳ vọng về những người mình lựa chọn.
UBND xã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn, làng cuộc bầu cử trưởng thôn, làng nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn xã Sơn Lang đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn, nhân dân đã phát huy tốt quyền dân chủ ...Kết quả 9/9 thôn, làng đều đã bầu được trưởng thôn. 100% các Trưởng thôn đều là đảng viên. Từ kết quả trên các trưởng thôn được cử tri lựa chọn là những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành công việc tại cơ sở.