CHUYÊN MỤC

Hội nghị toàn thể đảng viên 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy xã Sơn Lang

(ngày đăng bài: 09/07/2019)
Ngày 09/7/2019 Đảng ủy xã Sơn Lang đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên 6 tháng đầu năm 2019  và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.
 
    hoi-nghi-đang-vien.jpg
             Toàn cảnh: 
Hội nghị toàn thể đảng viên 6 tháng đầu năm 2019  
và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019

 
            Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Vong – Phó bí thư thường trực - CT.UBND xã Báo cáo tình hình  thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
     Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Các công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Công tác kiểm tra, giám sát, Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.
     Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019.
Tại Hội nghị này, Đảng ủy cũng đã tiến hành họp định kỳ tháng 6 năm 2019. Trong đó đã tập trung bàn và thống nhất về một số công tác như chuyển đảng chính thức, phát triển đảng viên mới và tiến hành kiểm tra giam sát trong 6 tháng cuối năm theo kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra./.
Hồng Nhung - CC. VH-XH