CHUYÊN MỤC

Kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND xã Sơn Lang Khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021)

(ngày đăng bài: 29/06/2020)
Chiều ngày Ngày 29/6/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Sơn Lang Khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021)  tổ chức kỳ họp lần thứ Mười bốn. Về tham dự kỳ họp có Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ- trưởng thôn (làng), Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, các công ty Lâm nghiệp, Khu bảo tồn Kon chư Răng đứng chân trên địa bàn xã.

  
7890ca7c9b8766d93f96.jpg
 Ông: Nguyễn Phi Luyện - CT. HĐND xã phát biểu khai mạc

Tại kỳ họp đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của thường trực HĐND xã và các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của UBND xã về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020;
 01993f646e9f93c1ca8e-(2).jpg
Ông: Nguyễn Trọng Biên - PCT. HĐND xã Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của thường trực HĐND xã và các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

fa059291c36a3e34677b-(1).jpg
Ông Lê Quý Truyền - PCT.UBND xã
Báo cáo của UBND xã về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

  
Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành bãi nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với ông Tô Xuân Trường, và biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân xã đối với ông Lê Quốc Thịnh, do chuyển công tác khác.
Kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND xã Sơn Lang Khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã thông qua và lấy biểu quyết các Nghị quyết chương trình giám sát năm 2021 của HĐND xã; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 vào dự toán ngân sách năm 2020, Phê duyệt danh mục cơ sở hạ tầng cần duy tu, bảo dưỡng năm 2020, chủ trương huy động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020 – chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
 

a6f6716a2091ddcf8480.jpg
Ông Lê Duy Kiên - Bí thư Đảng Ủy - CT. UBND xã phát biểu tại Kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND xã Sơn Lang Khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021)
 
Sau 01 buổi làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra./.