CHUYÊN MỤC

RA MẮT MÔ HÌNH "CHI HỘI PHỤ NỮ 5 KHÔNG 3 SẠCH XÂY DỰNG NTM" TẠI LÀNG HÀ NỪNG, XÃ SƠN LANG

(ngày đăng bài: 10/06/2019)
Sáng 10-06-2019, Chi hội LHPN Làng Hà Nừng ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” và truyền thông Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch tại Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Về tham dự  Lễ ra mắt mô hình có đ/c Võ Thị Hoàng - Ủy viên ban thường vụ HLHPN huyện Kbang, Đ/c Lê Quý Truyền – Phó chủ tịch UBND xã, cùng các ban ngành đoàn thể làng Hà Nừng và 51 hội viên Mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng NTM" làng Hà Nừng.

Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” Làng Hà Nừng có 51 hội viên, nhiệm kỳ hoạt động 5 năm (2018-2022). Đây là mô hình được lựa chọn triển khai làm điểm trên địa bàn xã Sơn Lang.

 
CLB-1.jpg
Quang cảnh
 Lễ ra mắt Mô hình "chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới" tại Làng Hà Nừng


 
CLB-3.jpg

Ban chủ nhiệm  tại  Lễ ra mắt Mô hình "chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới" tại Làng Hà Nừng

CLB-4.jpg
Đ/c Đinh Thị Tuân thông qua quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban chủ nhiệm tại  Lễ ra mắt Mô hình "chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới" tại Làng Hà Nừng
 
Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” là nơi để chị em phụ nữ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, tổ chức cuộc sống gia đình. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích tham gia xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.Sau buổi ra mắt, các thành viên trong câu lạc bộ được Lãnh đạo UBND xã Sơn Lang, cán bộ Hội LHPN huyện truyền đạt một số nội dung liên quan đến các tiêu chí 5 không 3 sạch.
 
CLB-5.jpg
Đ/c Lê Quý Truyền - Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lang phát biểu tại Lễ ra mắt Mô hình "chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới" tại Làng Hà Nừng

CLB-6.jpg
Đ/c Võ Thị Hoàng -   Ủy viên ban thường vụ HLHPN huyện Kbang phát biểu tại Lễ ra mắt Mô hình "chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới" tại Làng Hà Nừng
 
Các hội viên trong chi hội phụ nữ Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang được truyền đạt những thông tin liên quan đến các tiêu chí "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tuyên truyền những kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; vận động hội viên phụ nữ sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tổ chức ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch – đẹp đảm bảo các tiêu chí 3 sạch. Ra mắt mô hình điểm tại Làng Hà Nừng xã Sơn Lang sẽ là bước khởi đầu quan trọng, tạo động lực cho các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Sơn Lang tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ  về thực hiện mô hình 5 không – 3 sạch,nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong cộng đồng; Thực hiện tốt các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về môi trường để góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới xã Sơn Lang .
Thực hiện: Hồng Nhung