CHUYÊN MỤC

Đoàn xã Sơn Lang tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới năm 2019

(ngày đăng bài: 08/11/2019)
Sáng ngày 8/11/2019 Đoàn xã Sơn Lang tổ chức ra quân tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Thực hiện phương châm "Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM". Trong năm 2019, Đoàn xã Sơn Lang đã giúp đỡ dựng nhà cho hộ thanh niên nghèo tại làng srắt, giúp đỡ đào hố làm nhà vệ sinh cho 32 hộ nghèo tại làng Srắt.
doan-xa-giup-ntm-1-(2).jpg
hình ảnh giúp đỡ dựng nhà cho hộ thanh niên nghèo tại làng srắt
doan-xa-giup-ntm-2-(1).jpg
hình ảnh giúp đỡ dựng nhà cho hộ thanh niên nghèo tại làng srắt
doan-xa-giup-ntm-3-(1).jpg
hình ảnh giúp đỡ dựng nhà cho hộ thanh niên nghèo tại làng srắt
doan-xa-giup-ntm-8-(2).jpg
hình ảnh giúp đỡ dựng nhà cho hộ thanh niên nghèo tại làng srắt
doan-xa-giup-ntm-4-(1).jpg
Hình ảnh làm nhà vệ sinh khô hai ngăn tại làng S Rắt
doan-xa-giup-ntm-5-(1).jpg
Hình ảnh làm nhà vệ sinh khô hai ngăn tại làng S Rắt
doan-xa-giup-ntm-6-(1).jpg
Hình ảnh dọn dẹp vệ sinh môi trường
doan-xa-giup-ntm-7-(1).jpg
Hình ảnh dọn dẹp vệ sinh môi trường

Nằm trong chuỗi tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đoàn xã Sơn Lang còn tham gia dọn dẹp, phát quang gần 1km đường làng Hà Nừng, đường làng Srắt, tham gia trồng hơn 200 cây xanh tại làng Hà Nừng.
Hồng Nhung - VHXH