CHUYÊN MỤC

UBND xã Sơn Lang tổ chức cuộc họp để chỉ đạo, triển khai lập, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM

(ngày đăng bài: 08/11/2019)
Sáng ngày 8/11/2019 UBND xã Sơn Lang tổ chức cuộc họp để chỉ đạo, triển khai lập, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM. tham dự cuộc họp có Ông Lê Duy Kiên - Bí thư Đảng Ủy xã, Ông Lê Quý Truyền - PCT. UBND xã, các cán bộ công chức phân công phụ trách 19 tiêu chí NTM, tham dự họp còn có các cơ quan chuyện môn của huyện: Văn phòng điều phối NTM, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng lao động TB&XH, Phòng dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo,Ban chỉ huy Quân sự huyện về hướng dẫn lập hồ sơ.
29883e0e02a4e4fabdb5.jpg
Theo lộ trình cuối năm 2019 xã Sơn Lang sẽ về đích NTM. Tuy nhiên việc lập hồ sơ minh chứng cho từng tiêu còn chậm so với tiến độ. Để giúp cho việc triển khai lập hồ sơ minh chứng kịp tiến độ thâm định xã NTM, UBND xã tổ chức cuộc họp hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM năm 2019. Tham dự có Văn phòng điều phối NTM, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng lao động TB&XH, Phòng dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo,Ban chỉ huy Quân sự huyện về hướng dẫn lập hồ sơ minh chứng.
0ed2d673ead90c8755c8.jpg
Qua cuộc họp Ông Lê Duy Kiên - Bí thư Đảng ủy xã trao đổi và yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện giúp đỡ. và chỉ rõ hồ sơ minh chứng ở từng tiêu chí còn thiếu nội dung gì để UBND xã bổ sung cho hoàn tất hồ sơ trước khi Tỉnh về kiểm tra thẩm định. 
Hồng Nhung- VHXH