CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
6 tháng đầu năm trên địa bàn xã Sơn lang

17/06/2019

17/06/2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

28/05/2019

28/5/2019

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện làng Hà Nừng thành làng Nông Thôn Mới trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Lang

15/01/2019

15/1/2019

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

05/01/2019

5/1/2019

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định thành lập tổ Điều hành triển khai thực hiện làng Nông thôn mới
trong đồng bào dân tộc thiểu số

03/10/2018

03/10/2018

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trung tâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

30/5/2014

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Kbang

18/11/2014

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

8/6/2016

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017


|<<1 2>>|