CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BÁO CÁO

về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho Ban thanh tra nhân dân từ tháng 1/2018 và mức hỗ trợ với UBMTTQ xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư tháng 7/2018 đến 31/8/2019

04/09/2019

4/9/2019

BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

31/07/2019

31/7/2019

KẾ HOẠCH

kế hoạch thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2019

19/07/2019

19/7/2019

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
6 tháng đầu năm trên địa bàn xã Sơn lang

17/06/2019

17/06/2019

QUYẾT ĐỊNH

về việc kiện toàn ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

11/06/2019

11/6/2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

28/05/2019

28/5/2019

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện làng Hà Nừng thành làng Nông Thôn Mới trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Lang

15/01/2019

15/1/2019

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

05/01/2019

5/1/2019

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định thành lập tổ Điều hành triển khai thực hiện làng Nông thôn mới
trong đồng bào dân tộc thiểu số

03/10/2018

03/10/2018

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013


|<<1 2>>|