CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19

28/07/2020

28/7/2020

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

03/07/2020

03/7/2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lại ngày bầu cử trưởng các thôn làng 

25/05/2020

25/5/2020

THÔNG BÁO

Tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với công dân; tạm dừng tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa xã

01/04/2020

1/4/2020

THÔNG BÁO

Về việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và chủ tịch UBND gia lai

27/03/2020

27/3/2020

Công Văn

Về việc kêu gọi nhân dân trên địa bàn xã Sơn Lang chủ động, tích cực cùng hệ thống chính trị xã nhà phòng, chống dịch bệnh covid 19

27/03/2020

27/3/2020

Công Văn

Về việc kêu gọi nhân dân trên địa bàn xã Sơn Lang chủ động tích cực cùng với hệ thống chính trị xã nhà phòng chống dịch covid 19

27/03/2020

27/3/2020

Công Văn

Về việc kêu gọi nhân dân trên địa bàn xã Sơn Lang chủ động tích cực cùng với hệ thống chính trị xã nhà phòng chống dịch covid 19

27/03/2020

27/3/2020

Công Văn

Về việc thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch bệnh covi 19

26/03/2020

26/3/2020

CÔNG VĂN

Đề nghị tăng cường tuyên truyền chống kỳ thị của một số nhóm người trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại tỉnh Gia Lai

24/03/2020

24/3/2020


|<<1 2 3 4>>|