CHUYÊN MỤC

Kế Hoạch: KẾ HOẠCH

Số hiệu: 26/KH-UBND Loại văn bản: Kế Hoạch
Nơi ban hành: UBND xã Sơn Lang Người ký: Đinh Vong
Ngày ban hành: 19/07/2019 Ngày hiệu lực: 19/7/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: