CHUYÊN MỤC

Nghị quyết: Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Huyện kbang

Số hiệu: 42/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: HĐND huyện Kbang Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: 26/4/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: