CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ TƠ TUNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(ngày đăng bài: 11/05/2019)

Sáng ngày 10/5/ 2019 tại Hội trường nhà văn hóa xã Tơ Tung, Ủy ban Hội LHTN xã Tơ Tung long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Tơ Tung lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 

TOAN-CANH-ĐH-(1).jpg
Toàn cảnh Đại hội
 
              Tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Tơ Tung có  đc Trần Đình Lập – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Kbang,  đc Bùi Văn Hường - Phó Bí thư Đảng ủy xã đến dự và chỉ đạo cho Đại Hội,  các đc lãnh đạo HĐND - UBND xã, các đoàn thể của xã và 50  đại biểu được triệu tập dự Đại hội.
 
TOAN-CANH-BIA-(3).jpg
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Tơ Tung lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
      Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Xã Tơ Tung lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ IV và các ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Đại hội hiệp thương cử ra 13 đồng chí là ủy viên Ủy ban hội LHTN xã, hiệp thương cử chức danh chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã trực tiếp tại đại hội. Hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Kbang (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.               

LAP.jpg HUONG.jpg
 
                     Đc Trần Đình Lập                                                                   ĐC Bùi Văn Hường
 Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Kbang                                               Phó Bí thư Đảng ủy xã

        Đại hội được nghe phát biểu của đồng chí Trần Đình Lập và đồng chí Bùi Văn Hường chúc mừng Đại hội và định hướng cho nhiệm kỳ mới: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng thành công chương trình Nông thôn mới

  KIEU.jpg
                            Đc Vy Thị Kiều -  Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Xã Tơ Tung, nhiệm kỳ 2019 - 2024                                              
             
           Đồng chí Vy Thị Kiều - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Xã Tơ Tung đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Xã Tơ Tung phát biểu cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam huyện Kbang, Đảng ủy xã và các ý kiến đóng góp cho Văn kiện để nghiên cứu, vận dụng vào Nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội LHTN xã, tham gia tốt các chương trình hoạt động của Hội LHTN huyện Kbang, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tơ Tung đề ra. Đồng thời, kêu gọi thanh niên trong xã nhà, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

                                                                                                                             Lê Thị Hồng - BTV