CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ TƠ TUNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(ngày đăng bài: 20/03/2019)

Chiều ngày 18/3 và sáng ngày 19/3/2019 tại Hội trường nhà văn hóa xã Tơ Tung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Tơ Tung long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tơ Tung lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

TOAN-CANH-(1).JPG
Toàn cảnh Đại Hội

          Tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tơ Tung có Đ/c Hoàng Xuân Ninh – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Kbang,  Đ/c Đinh Bư - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã Tơ Tung đến dự và chỉ đạo cho Đại Hội,  các đ/c lãnh đạo HĐND – UBND xã, các đoàn thể của xã 130 đại biểu được triêu tập dự Đại hội.
            Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Tơ Tung lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đã được nghe Báo cáo dự thảo tổng kết nhiệm kỳ IX và Chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ X; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Tơ Tung nhiệm kỳ IX, các ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2019 – 2024) và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung. Đại hội hiệp thương cử ra 33 vị UBMTTQVN xã Tơ Tung khóa X, Ban Thường trực gồm 3 vị, hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kbang (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; khen thưởng 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận (nhiệm kỳ 2014 - 2019).
 
5-TAP-THE.JPG
Khen thưởng tập thể xuất sắc, nhiệm kỳ 2014 - 2019


9-CA-NHAN-KT.jpg
Khen thưởng cá nhân xuất sắc , nhiệm kỳ 2014 - 2019

            Đại hội được nghe phát biểu của đồng chí Hoàng Xuân Ninh và đồng chí Đinh Bư chúc mừng Đại hội và định hướng cho nhiệm kỳ mới: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và  phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

NINH.JPG
Đc Hoàng Xuân Ninh - PCT MTTQ huyện
 
 
KHOA-MOI.JPG
UBMTTQVN xã Tơ Tung Khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
         
               Bà Nông Thị Danh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Tơ Tung đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Tơ Tung phát biểu cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kbang, Đảng ủy xã và các ý kiến đóng góp cho Văn kiện để nghiên cứu, vận dụng vào Nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã, tham gia tốt các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc huyện Kbang, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Xã Tơ Tung đề ra. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong xã, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
 
                                                                                                   Lê Thị Hồng - BTV