CHUYÊN MỤC

Đại hội thường niên, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Tơ Tung

(ngày đăng bài: 12/05/2019)

Sáng ngày 11/5/2019, Hợp tác xã Nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Tơ Tung tổ chức Đại hội thường niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và đề ra phương án hoạt động năm 2019. Đến dự Đại hội có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên HTX.  

 
chu-toa-1.JPG
Chủ tọa Đại hội
           
         Hợp tác xã Nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Tơ Tung thành lập ngày 25/5/2018. Khi mới thành lập Hợp tác xã gồm 9 thành viên, đến nay kết nạp thêm 25 thành viên và nâng tổng số thành viên HTX lên 34 thành viên,  đã huy động tổng vốn điều lệ được 83 triệu đồng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh bao gồm: cung ứng giống vật nuôi và giống cây trồng, cây ăn quả, cây dâu tằm, cây sả, trồng lúa, trồng mía…
 
toan-canh.JPG
Toàn cảnh Đại hội
         
          Tại Đại hội đã tiến hành thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính của HTX năm 2018; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát HTX năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
          Năm 2018, Hợp tác xã đã đứng ra ký kết hợp đồng cung ứng giống Dê sinh sản, thuê đất ruộng sản xuất lúa nước. Tại Đại hội thường niên, các thành viên đã thống nhất tính lợi nhuận kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu 191.400.000 đồng, lợi nhuận 22.282.000 đồng.
          Theo phương án sản xuất kinh doanh năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Tơ Tung sẽ tiếp tục phát triển đúng theo Luật Hợp tác xã năm 2012, thực hiện các dịch vụ và cung cấp dịch vụ đầu vào nguyên liệu và đầu ra sản phẩm: sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh măng le, trồng dâu nuôi tằm, trồng sả triết xuất tinh dầu sả.
          Đại hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Trần Xuân Thìn, hiện tại HTX vẫn còn khuyết 1 thành viên HĐQT nguyên nhân do nhân sự dự kiến vào ban HĐQT là cán bộ chuyên trách xã đang chờ Quyết định nghỉ việc.
 
nam.JPG
Ông Trần Xuân Nam - CT UBND xã phát biểu tại Đại hội
       
          Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Xuân Nam - CT UBND xã nhấn mạnh về hiệu quả chất lượng hoạt động của HTX không chỉ góp phần giúp xã Tơ Tung đạt tiêu chí Nông thôn mới mà còn khẳng định vai trò, tầm quan trọng kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời HTX cần quan tâm và chú trọng  dịch vụ sản xuất nông sản theo hướng an toàn, sạch, hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGAP;  Bên cạnh đó, Ban quản trị của HTX cần phát huy tính chủ động, linh hoạt không trông chờ vào sự hỗ trợ, mà bám sát nhu cầu thị trường, quan tâm hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật, phân, thuốc để nâng cao mẫu mã chất lượng sản phẩm, đặc biệt phải tạo sự liên kết trong tiêu thụ hàng hóa với các doanh nghiệp phát huy cao nhất vai trò của chuỗi giá trị các cây trồng đặc sản của xã nhà; tiếp tục vận động người dân tham gia làm thành viên. HTX phải thật sự tạo được niềm tin và mang lại lợi ích kinh tế cho các thành viên.
          Kết luận Đại hội, ông Hoàng Văn Vang - Chủ tịch HĐQT HTX cảm ơn các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các thành viên HTX và mong muốn được kết nạp thêm thành viên là những người có tâm huyết và gắn bó lâu dài với hợp tác xã.  
                                                                                                Lê Thị Hồng - BTV