CHUYÊN MỤC

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tơ Tung lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ngày đăng bài: 30/05/2020)
         Chiều ngày 28 và ngày 29/5/2020, Đảng bộ xã Tơ Tung đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
3-CHU-TOA-(1).jpg
Chủ tọa Đại hội
 
              Dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Quang Vĩnh - Ủy viên BTV huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo; đồng chí Thiều Văn Phương - Phó ban tổ chức huyện ủy và các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy; cùng 80 đại biểu chính thức thay mặt cho 254 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đã về dự đông đủ.

2-TOAN-CANH.jpg
Toàn cảnh Đại hội
            Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Tơ Tung đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng Đinh Núp, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX đã đề ra.
            Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tơ Tung đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và giải quyêt tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ xã thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt dộng của các đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ xã, đến các làng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

1-VINH.jpg
Đc Phạm Quang Vĩnh - UVBTV huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy
 
          Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Vĩnh - Ủy viên BTV huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tơ Tung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả bảo đảm và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
 
BCH-1.jpg
               
             Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ban thường vụ 05 người, bí thư 01 người, phó bí thư 02 người, ủy ban kiểm tra 03 người, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 01 người, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 01 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kbang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 người./.
                                                                            
                                                                                                Lê Thị Hồng - BTV