CHUYÊN MỤC

Đảng ủy xã Tơ Tung tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

(ngày đăng bài: 07/01/2020)
              Chiều ngày 07/01/2020, Đảng ủy xã Tơ Tung tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2019 và  triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Khiết - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi – huyện ủy viên, PCT MTTQ huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đoàn thể xã; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, Đảng viên toàn Đảng bộ xã.

               Chủ trì Hội nghị đồng chí Đinh Bư -Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Bùi Văn Hường - Phó bí thư Đảng ủy xã. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

CHU-TOA.JPG
Toàn cảnh Hội nghị
 
                 Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát với Nghị quyết và sự chỉ đạo của huyện ủy, từ đó đã tạo một số chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng. Đảng ủy xã đã xây dựng các kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW Ban Bí thư; kết luận 38-KL/TW; các Nghị quyết 33, 35, 37, 39 của Bộ chính trị khía XII; kế hoạch thực hiện kết luận 45 - KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về công tác đảm bảo trật tự giao thông. Triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kế hoạch chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tự tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp với các đơn vị cấp huyện được huyện ủy phân công giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo 71/72 hộ đạt 98,61% và phân công cho Công đoàn xã, Mặt trận, đoàn thể xã và Chi bộ các cơ quan trên địa bàn xã hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo đạt kết quả cao 6/8 hộ, đạt 75%. Củng cố và ổn định tổ chức các chi bộ thôn làng sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 137/NQ – HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai. Hướng dẫn các chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.  
               Trong năm , đảng ủy xã đã cử 10 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 14 đồng chí học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đến nay toàn xã có 257 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm.
                Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng cũng được quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế ở địa phương cùng với triển khai nhiều biện pháp cụ thể từ xã đến thôn, làng. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, an sinh xã hội được chăm lo thực hiện tốt, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung thực hiện.
 
TOAN-CANH-(1).JPG
               
                Hội nghị dành thời gian thảo luận và góp ý vào phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020 hoàn thành triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh gia đoạn 2015 – 2020. Do đó, Đảng ủy xã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2020: tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục củng cố  hoạt động của một số chi bộ còn yếu; rà soát, lập danh sách quần chúng ưu tú cử đi học lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. tiếp tục kiểm tra, giám sát theo Điều lệ đảng. đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuối quý I năm 2020.
                 Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã trao giấy khen cho 3 tập thể  và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
                     Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đinh Bư - Bí thư Đảng ủy xã gửi lời cảm ơn đến đồng chí Trần Thanh Khiết đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy xã, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trong năm 2019. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các Đảng viên tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2020./.

                                                                                                   Lê Thị Hồng - BTV