CHUYÊN MỤC

HĐND xã Tơ Tung tổ chức kỳ họp thứ Bảy, khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(ngày đăng bài: 29/06/2019)

Ngày 28/6/2019, HĐND xã Tơ Tung đã tổ chức kỳ họp thứ Bảy HĐND xã khóa VIII. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Khiết - Đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 xã Tơ Tung, Trưởng công an huyện, các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND xã, trưởng các đoàn thể của xã, đại biểu HĐND xã, công chức chuyên môn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã
 
chu-toa-(1).JPG

Chủ tọa Kỳ họp
               
             Tại kỳ họp, HĐND xã (khóa VIII) đã xem xét các nội dung chính sau đây:
1. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã và các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND xã; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã về tình hình tổ chức quản lý các hoạt động tài chính khác của xã từ năm 2016 đến năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019.
2. Xem xét các báo cáo của UBND xã, gồm: Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2018; Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận tại kỳ họp thứ Sáu - HĐND xã khóa VIII; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND xã khóa VIII.
3. Nghe Ban Thường trực UBMTTQ xã thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND xã.
4. Xem xét các nội dung do Thường trực HĐND, UBND xã trình tại kỳ họp:
- Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã;
- Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Văn Thơ.
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Hoàng Văn Thơ.
- Tờ trình đề nghị phê chuẩn Quyết toán thu - chi Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã năm 2018;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt xử lý, bố trí kết dư Ngân sách xã năm 2018 vào Dự toán Ngân sách xã năm 2019;
- Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2019 trên địa bàn xã, do UBND xã làm chủ đầu tư.
 
toan-canh-1.JPG

Toàn cảnh Kỳ họp
 
             Kỳ họp lần thứ Bảy HĐND xã khóa VIII đã dành nhiều thời gian để thảo luận,  tập trung vào một số vấn đề như: Xây dựng nông thôn mới, đất đai, an ninh trật tự … 
 
khiet.JPG
ĐC Trần Thanh Khiết - Đại biểu HĐND huyện, trưởng Công an phát biểu tại kỳ họp 
 
              Tại kỳ họp được nghe phát biểu của đồng chí Trần Thanh Khiết - Đại biểu HĐND huyện, trưởng Công an huyện đã đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã trong thời gian qua. Đề nghị trong thời gian tới xã cần phải rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu về Nông thôn mới; mỗi đại biểu hội đồng cần phải gương mẫu trước nhân dân, cũng như nêu cao vai trò nhiệm vụ của người đứng đầu trong cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HĐND; phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của các cử tri lên các cấp thẩm quyền; tiếp tục đẩy mạnh và phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.
                Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND xã và UBND xã, Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 07 nghị quyết, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Tơ Tung khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Văn Thơ.
2. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Hoàng Văn Thơ.
3. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã.
4. Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2018.
5. Nghị quyết phê duyệt xử lý, bố trí kết dư ngân sách xã năm 2018 vào dự toán Ngân sách xã năm 2019.
6. Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư các công trình thuộc Chương trình MTQG năm 2019.
7. Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

 bu-1.JPG

Đc Đinh Bư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
 
            Kết luận kỳ họp đ/c Đinh Bư  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương những kết quả HĐND xã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới Thường trực HĐND xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để bám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm để xây dựng xã Tơ Tung phát triển mạnh về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đáp ứng mong muốn và sự tin tưởng của cử tri .          
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Tơ Tung khóa  VIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã thành công tốt đẹp /.​
                                                         
                                                                                                 Lê Thị Hồng - BTV