CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

(ngày đăng bài: 14/01/2021)
         Ngày 14/01/2021, sau 1 buổi làm việc khẩn chương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai Hội nhiệm vụ năm 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình Hội nghị.
CHU-TRI-(4).jpg(Thường trực UBND xã điều hành Hội nghị Tổng kết năm 2020)

        Tham dự Hội nghị có Đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND xã, đại diện TT UBMTTQ VN xã, trưởng đoàn thể xã, cán bộ công chức xã, người hoạt động không chuyên trách xã, Trưởng, phó làng 10 làng; Đại diện lãnh đạo 03 nhà trường; Ban Quản lý rừng phòng hộ xã Nam, và trạm y tế xã.Chủ trì Hội nghị các Đ/c Trần Xuân Nam - Chủ tịch UBND, các đ/c PCT UBND xã.
CHU-TRI-(5).jpg
(Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết năm 2020)
       Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2021. PHAT-B-NAM.jpg           (Ông Trần Xuân Nam – Chủ tịch UBND xã Kết luận Hội nghị tổng kết năm 2020)
           Phát biểu và quán triệt tại Hội nghị, Đ/c Trần Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã đề nghị các đơn vị trên địa bàn tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong năm 2020 và nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao đề ra những giải pháp để tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra, đồng thời Đ/c  cũng đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đề nghị UBMT, ban, ngành, đoàn thể xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tình đoàn kết để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng phối hợp, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021./.
 
                                                                                                                   Nông Thị Hảo - BTV