CHUYÊN MỤC

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm số 3 - HĐND huyện khối xã năm 2019

(ngày đăng bài: 29/03/2019)

Sáng ngày 29/3/2019 tại phòng họp UBND xã Tơ Tung,  HĐND các xã Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, Lơ Ku và Đak Smar thuộc Cụm thi đua số 3 - HĐND huyện khối xã triển khai ký kết thi đua năm 2019. 
 

IMG_7127.JPG
Toàn cảnh Hội nghị ký kết thi đua 
Tại Hội nghị, ông Hoàng Tuấn Hùng - PCT HĐND xã Tơ Tung, Trưởng cụm thi đua số 3 năm 2019 đã thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2019; Bản tổng hợp đăng ký điểm thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số 3. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cụm thi đua số 3 đi đến thống nhất ký kết bản giao ước thi đua năm 2019 với 4 nội dung quan trọng: Tổ chức tốt các kỳ họp  của HĐND các xã; Phát huy tốt hoạt động của Thường trực HĐND các xã; Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND các xã; Việc tổ chức họp hàng tháng của Thường trực HĐND xã…
 
hung.JPG

Ông Hoàng Tuấn Hùng - PCT HĐND xã Tơ Tung, Trưởng cụm thi đua số 3 chủ trì Hội nghị
        
          Kết luận Hội nghị ông Hoàng Tuấn Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tơ Tung, Trưởng cụm thi đua số 3 đề nghị HĐND các xã trong cụm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được đề ra theo kế hoạch của HĐND huyện và của từng xã trong năm 2019./.
                                        
                                                                                               Lê Thị Hồng - BTV