CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV SỐ 13/UBND-KT

Về việc thực hiện các biện pháp phòng trừ một số đối tượng sau bệnh hại trên cây trồng trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

04/03/2021

04/2/2021

GM SỐ 05/GM-UBND

Dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

02/03/2021

02/01/2021

GM SỐ 04/GM-UBND

Dự họp triển khai tình hình trước, trong và sau Têt Nguyên đán Tân Sửu 2021

02/03/2021

02/02/2021

TB SỐ 08/TB-UBND

Về việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã và Chủ tịch UBND xã tháng 02 năm 2021

01/03/2021

01/02/2021

KH SỐ 25/KH -UBND

Triển khai thực hiện thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2021

24/02/2021

24/02/2021

CV SỐ 15/UBND-KT

Về việc dăng ký hỗ trợ trồng cây Giổi xanh trên địa bàn xã năm 2021

24/02/2021

24/02/2021

TB SỐ 10/TB-UBND

Về việc thực hiện đơn giá sản phẩm đo đạc tách thửa đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ

24/02/2021

24/02/2021

KH SỐ 14/KH-UBND

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2021

22/02/2021

22/01/2021

KH SỐ 13/KH-UBND

Triển khai công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã năm 2021

22/02/2021

22/01/2021

BC SỐ 25/BC-UBND

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

19/02/2021

19/02/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|