CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định kiện toàn BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tơ Tung

Kiện toàn BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tơ Tung

02/05/2019

02/5/2019

LỊCH TRỰC 30/4 và 01/5/2019

Trực lãnh đạo, trực bảo vệ trong dịp nghỉ lễ 44 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động 01/5/2019

22/04/2019

22/4/2019

Thông báo thời gian tiếp công dân của UBND xã Tơ Tung

Thời gian tiếp công dân của UBND xã 

16/04/2019

16/4/2019

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

02/04/2019

02/4/2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các mặt công tác Quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

27/03/2019

27/3/2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY, HĐND XÃ

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

15/02/2019

15/02/2019

QUYẾT ĐỊNH

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019

14/02/2019

14/02/2019

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai Dự toán ngân sách xã Tơ Tung năm 2019

17/01/2019

17/01/2019


|<<1 2>>|