CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

20/01/2020

20/01/2020

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung

Ban hành Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung

20/01/2020

20/01/2020

QĐ quy trình TTHC về quản lý tài sản công

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý tài sản công

21/10/2019

21/10/2019

QUYẾT ĐỊNH TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương

V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

26/09/2019

26/9/2019

QUYẾT ĐỊNH TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

26/09/2019

26/9/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua “cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Tơ Tung thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Tổ chức phong trào thi đua “cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Tơ Tung thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

03/09/2019

03/9/2019

Công văn 1644 - CBCC thi đua thực hiện VH công sở

Tổ chức thực hiện PTTĐ CBCC tỉnh Gia lai thi đua thực hiện văn hóa công sở

30/07/2019

30/7/2019

Kế hoạch số 51 - tuyên truyền, phổ biến luật

 Tuyên truyền, phổ biến luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV trên địa bàn xã năm 2019

30/07/2019

30/7/2019

Quyết định số 741/QĐ - UBND

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia lai

29/07/2019

29/7/2019

QUYẾT ĐỊNH SỐ 743 - Danh mục TTHC tại Bộ phận 1 cửa UBND xã

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019


|<<1 2 3 4>>|