CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 51 - tuyên truyền, phổ biến luật

 Tuyên truyền, phổ biến luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV trên địa bàn xã năm 2019

30/07/2019

30/7/2019

Công văn 1644 - CBCC thi đua thực hiện VH công sở

Tổ chức thực hiện PTTĐ CBCC tỉnh Gia lai thi đua thực hiện văn hóa công sở

30/07/2019

30/7/2019

Quyết định số 741/QĐ - UBND

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia lai

29/07/2019

29/7/2019

QUYẾT ĐỊNH SỐ 743 - Danh mục TTHC tại Bộ phận 1 cửa UBND xã

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019

QUYẾT ĐỊNH SỐ 743 - Danh mục TTHC tại Bộ phận 1 cửa UBND xã

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019

Thông báo số 40 - tình hình sâu bênh và biện pháp phòng trừ

Tình hình sâu bênh và biện pháp phòng trừ

19/07/2019

19/7/2019

QĐ công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của xã Tơ Tung

công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của xã Tơ Tung

19/07/2019

19/7/2019

TB công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách xã 6 tháng năm 2019 của xã Tơ Tung

Công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách xã 6 tháng năm 2019 của xã Tơ Tung

19/07/2019

19/7/2019

QĐ kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Tơ Tung giai đoạn 2016 - 2020

Kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Tơ Tung giai đoạn 2016 - 2020

10/07/2019

10/7/2019

Báo cáo số 106 - Tổng kết 10 năm XDNTM

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG XDNTM giai đoạn 2010 - 2020 và sơ kết 02 năm thực hiện Quy định về xây dựng xã, phượng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017 - 2019) trên địa bàn xã Tơ Tung

05/07/2019

05/7/2019


|<<1 2 3 4>>|