CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV SỐ 13/UBND-KT

Về việc thực hiện các biện pháp phòng trừ một số đối tượng sau bệnh hại trên cây trồng trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

04/03/2021

04/2/2021

BC SỐ 37/BC-UBND

Tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)

03/03/2021

03/3/2021

NQ SỐ 01/NQ-UBBC

Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026

02/03/2021

02/03/2021

GM SỐ 04/GM-UBND

Dự họp triển khai tình hình trước, trong và sau Têt Nguyên đán Tân Sửu 2021

02/03/2021

02/02/2021

GM SỐ 05/GM-UBND

Dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

02/03/2021

02/01/2021

TB SỐ 08/TB-UBND

Về việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã và Chủ tịch UBND xã tháng 02 năm 2021

01/03/2021

01/02/2021

TB SỐ 11/TB-UBND

Về việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã và Chủ tịch UBND xã tháng 03 năm 2021

01/03/2021

01/3/2021

KH SỐ 26/KH -UBBC

Triển khai thu,chi các khoản quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn xã năm 2021

26/02/2021

26/2/2021

TB số 01 /TB - UBBC

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tơ Tung nhiệm kỳ 2021-2026

25/02/2021

25/02/2021

CV SỐ 16/UBND-NC

Về việc thống nhất số lượng đơn vị bầu cử và danh sách đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu được bầu cử ở đơn vị bầu cử

24/02/2021

24/02/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|