CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

20/01/2020

20/01/2020

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung

Ban hành Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung

20/01/2020

20/01/2020

QĐ quy trình TTHC về quản lý tài sản công

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý tài sản công

21/10/2019

21/10/2019

QUYẾT ĐỊNH TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

26/09/2019

26/9/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua “cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Tơ Tung thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Tổ chức phong trào thi đua “cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Tơ Tung thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

03/09/2019

03/9/2019

Kế hoạch số 51 - tuyên truyền, phổ biến luật

 Tuyên truyền, phổ biến luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV trên địa bàn xã năm 2019

30/07/2019

30/7/2019

QUYẾT ĐỊNH SỐ 743 - Danh mục TTHC tại Bộ phận 1 cửa UBND xã

Ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019

Thông báo số 40 - tình hình sâu bênh và biện pháp phòng trừ

Tình hình sâu bênh và biện pháp phòng trừ

19/07/2019

19/7/2019

QĐ công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của xã Tơ Tung

công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của xã Tơ Tung

19/07/2019

19/7/2019

TB công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách xã 6 tháng năm 2019 của xã Tơ Tung

Công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách xã 6 tháng năm 2019 của xã Tơ Tung

19/07/2019

19/7/2019


|<<1 2 3>>|