CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 13/UBND-KT

Số hiệu: SỐ 13/UBND - KT Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Thị Thơ
Ngày ban hành: 04/03/2021 Ngày hiệu lực: 04/2/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: