CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 15/UBND-KT

Số hiệu: Số 15/UBND-KT Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Thị Thơ
Ngày ban hành: 24/02/2021 Ngày hiệu lực: 24/02/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: