CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục xác nhận đơn xin học nghề cho lao động nông thôn Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã Lĩnh vực Dạy nghề
MẪU ĐƠN UBND XÃ DGBDBBVDBD LĐTBXH
|<<1>>|