CHUYÊN MỤC

Xác nhận có nhà ở trên đất

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã 
Trình tự thực hiện - Cá nhân, hộ gia đình đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để kê khai và yêu cầu xác nhận. 
- Xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần hồ sơ - Văn bản xác nhận có nhà ở trên đất.
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (bản chính để đối chiếu và 01 bản pho to).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Ngay trong ngày. 
Lệ phí 10.000đồng/trường hợp
Kết quả thực hiện Văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Nhà ở trên đất không nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.
Căn cứ pháp lý 1- Luật đất đai
2- Luật Nhà ở
3- Luật Xây dựng
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: