CHUYÊN MỤC

14/TB-UBND
14/TB-UBND
Thông báo về việc không tổ chức hội nghị trực báo định kỳ tháng 2/2019 với TDP, làng.

11/TB-UBND
11/TB-UBND
Thông báo lịch trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 

12/TB-UBND
12/TB-UBND
TB tổ chức kiểm tra tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 tại các TDP, làng

Thông báo
Thông báo
V/v Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 và treo cờ Tổ Quốc

Default news teaser image
Thông báo
V/v Nghỉ tết dương lịch và treo cờ Tổ Quốc