CHUYÊN MỤC

Thông báo 119/TB-UBND

(ngày đăng bài: 04/11/2019)
Thông báo nội dung kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Dũng- P.chủ tịch UBND huyện taaij cuộc họp thống nhất giải quyết liên quan đến phương án giá và đấu giá Chợ Kbang