CHUYÊN MỤC

Thông báo 79/TB-UBND

(ngày đăng bài: 21/08/2019)
Nội dung kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND thị trấn Kbang tại hội nghị trực báo định kỳ tháng 8 năm 2019 với các TDP, làng