CHUYÊN MỤC

Diễn đàn thanh niên hiến kế xây dựng địa phương

(ngày đăng bài: 06/11/2020)
        Vừa qua đoàn thanh niên thị trấn Kbang tổ chức Diễn đàn thanh niên thị trấn Kbang hiến kế xây dựng địa phương, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Về tham dự có 40 đoàn viên thanh niên đại diện cho lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
IMG_20200611_160048.jpg
        Tại diễn đàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, hiến kế của mình trong công tác xây dựng Đảng; tham gia đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần phát triển kinh tế, xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; kiến nghị đề xuất các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
IMG_20200611_160218.jpg
NT. Lê Như