CHUYÊN MỤC

Hội Nghị sơ kết 6 tháng đấu năm-Đảng ủy thị trấn

(ngày đăng bài: 02/07/2019)
      Sáng ngày 02/7/2019 tại hội trường UBND thị trấn Kbang. Đảng ủy Thị trấn Kbang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 58 để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối  năm 2019. Về dự có Đ/c Võ Văn Phán- P. Bí thứ huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Kbang,  Đ/c Hoàng Long Vĩ-Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn Kbang; Đ/c Trần Đức Dũng P. Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c Trương Văn Thi-P.chủ tịch HĐND thị trấn, Đ/c Nguyễn Văn Thủ-P. Bí thư- Chủ Tịch UBND thị trấn, Đ/c Lê Cao Sáng- P.Chủ tịch UBND thị trấn cùng các đ/c Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, và đông đủ các chi bộ TDP, làng, chi bộ trường học trực thuộc.
IMG_20190702_080021.jpg
Đ/c Hoàng Long Vĩ-Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn Kbang khai mạc hội nghị
 

      Sáu tháng đầu năm nay, Đảng ủy Thị trấn đã lãnh, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan trên các mặt công tác. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội  cơ bản ổn định; việc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được quán triệt, tổ chức sâu rộng đến tổ chức Đảng và đảng viên; quan tâm công tác kết nạp đảng viên  mới – trong 6 tháng đã kết nạp được 6 đảng viên, cử 6 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng. Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có trọng tâm, hiệu quả. 
IMG_20190702_085100.jpg
Đ/c Trần Đức Dũng P. Bí thư Đảng ủy thị trấn thông qua báo cáo công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm
IMG_20190702_085243.jpg
Đ/c Đỗ Đình Hợi- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy thị trấn
thông qua báo cáo công tác giám sát 6 tháng đầu năm 2019
      Hội nghị cũng đã chỉ ra các hạn chế, bàn các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, tập trung hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; quan tâm giải quyết rứt điểm tình trạng thiếu đất trong các làng đồng bào Banah, diện tích đất của làng Groi bị lấn chiếm; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị theo chủ đề năm 2019, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới cùng nhiều nội dung quan trọng khác./.
IMG_20190702_094958.jpg
Đ/c Võ Văn Phán- P. Bí thứ huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Kbang phát biểu tại hội nghị
IMG_20190702_080054.jpg

Đ/c Hoàng Long Vĩ-Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn Kbang kết luận hội nghị
NT. Lê Như