CHUYÊN MỤC

Hội Nghị sơ kết 9 tháng-UBND thị trấn

(ngày đăng bài: 27/09/2019)
      Sáng Ngày 27/9/2019 UBND thị trấn Kbang tổ chức sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.Về dự có Đ/c  Trần Đức Dũng P. Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c Lê Cao Sáng- P.Chủ tịch UBND thị trấn,  Đ/c Đinh Văn- P.Chủ tịch UBND thị trấn, cùng các đ/c Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, và đông đủ các TDP, làng.
 

      Đánh giá các mặt công tác 9 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của UBND huyện, của BCH đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp của UBMTTQ thị trấn công tác điều hành linh hoạt của UBND cùng với sự năng động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tập thể UBND thị trấn đã thực hiện tốt các mặt công tác và đạt nhiều kết quả khả quan.
      Cụ thể, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được chú trọng: Tổng diện tích gieo trồng đến ngày 30/9/2019 đạt 1.502,9 ha đạt  97,72% so với kế hoạch, bằng 114,82% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng đàn gia súc hiện có trên địa bàn 10.084 con đạt 67,39% so với kế hoach, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Đàn bò 3.852 con; trâu 85 con; heo 3.150 con; dê và gia súc khác 2.997 con. Gia cầm 43.185 con đạt 97,9% kế hoạch;
      Tổng thu đến 30/9/2019 ước đạt: 5.935.407.000đ đạt 76% so với dự toán; Tổng chi đến 30/9/2019 ước đạt: 4.920.655.000đ đạt 63% so với dự toán; Hoạt động của Ban lãnh đạo các TDP sau sáp nhập cơ bản đảm bảo, từng bước phát huy hiệu quả; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, dịch sốt xuất huyết cơ bản được khống chế; dịch bệnh ở lợn kịp thời được ngăn chặn; ngăn chặn được tình trạng khai thác đất trái phép, xây dựng nhà trái phép;...công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng không để xẩy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người,  vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, các chế độ chính sách được triển khai kịp thời đúng đối tượng.
      Một số hình ảnh tại hội nghị.
IMG_20190927_090724.jpg
Đ/c Lê Cao Sáng- P. chủ tịch UBND thị trấn  thông qua báo cáo sơ kết, quán triệt tại hội nghị
IMG_20190927_090914.jpg
Đ/c Đinh Nam- Trưởng công an thị trấn thông qua báo cáo tình hình ANTT-ATGT 9 tháng đầu năm
NT. Lê Như