CHUYÊN MỤC

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

(ngày đăng bài: 26/06/2019)
      Sáng Ngày 26/6/2019 UBND thị trấn Kbang tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.Về dự có Đ/c  Trần Đức Dũng P. Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c Trương Văn Thi-P.chủ tịch HĐND thị trấn, , Đ/c Lê Cao Sáng- P.Chủ tịch UBND thị trấn cùng các đ/c Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, và đông đủ các TDP, làng.
 

      Đánh giá các mặt công tác 6 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của UBND huyện, của BCH đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp của UBMTTQ thị trấn công tác điều hành linh hoạt của UBND cùng với sự năng động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tập thể UBND thị trấn đã thực hiện tốt các mặt công tác và đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được chú trọng: Tổng diện tích gieo trồng đến ngày 30/6/2019 đạt 1.404,47 ha đạt  91,32% so với kế hoạch, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng đàn gia súc hiện có trên địa bàn 11.795 con đạt 78,83% so với kế hoach, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Đàn bò 3.077 con; trâu 85 con; heo 6.208 con; dê và gia súc khác 2.605 con. Gia cầm 39.240 con đạt 89% kế hoạch; Tổng thu đến 3/6/2019 ước đạt: 3.851.904.526đ đạt 49,4% so với dự toán, Tổng chi đến 3/6/2019 ước đạt: 3.561.950.566đ đạt 45,6% so với dự toán; hoạt động của Ban lãnh đạo các TDP sau sáp nhập cơ bản đảm bảo, từng bước phát huy hiệu quả; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, dịch sốt xuất huyết cơ bản được khống chế; dịch bệnh ở lợn kịp thời được ngăn chặn; ngăn chặn được tình trạng khai thác đất trái phép;...công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng không để xẩy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người, các chế độ chính sách được triển khai kịp thời đúng đối tượng.
Một số hình ảnh tại hội nghị.
IMG_20190626_074609.jpg
Đ/c Nguyễn Mạnh Phùng-Công chức VP-TK,  làmcông tác tổ chức
IMG_20190626_074719-(1).jpg
Đ/c Nguyễn Văn Thủ- Chủ tịch UBND thị trấn Kbang khai mạc Hội Nghị
IMG_20190626_080911.jpg
Đ/c Lê Cao Sáng -P. chủ tịch UBND thị trấn Kbang thông qua báo cáo nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 
IMG_20190626_074800.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Thủ- Chủ tịch UBND thị trấn Kbang kết luận Hội Nghị
NT. Lê Như.