CHUYÊN MỤC

Tiếp xúc cử tri trước ký họp thứ 11-HĐND huyện khóa VII.

(ngày đăng bài: 12/06/2020)
        Sáng 12 tháng 06 năm 2020, tại hội trường UBND thị trấn Kbang, đại biểu HĐND Huyện khóa VII, Nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại đơn vị thị trấn gồm: ông Hoàng Long vĩ-Huyện ủy viên-Bí thư đảng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn, Ông Lê Thanh Hải- Huyện ủy viên-Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, bà Nguyễn Thị Thu Nhi-huyện ủy viên- P. Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Mã Văn Tình- Huyện ủy viên-Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kbang  đã có buổi tiếp xúc với cử tri Thị trấn trước Kỳ họp thứ 11- HĐND huyện khóa VII. Cùng tham gia còn có lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ; HĐND;UBND;UBMTTQ thị trấn, Cán bộ-Công chức; Chuyên trách, Bán chuyên trách, người lao động thuộc cơ quan thị trấn, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ; Tổ trưởng TDP,trưởng làng; trưởng, phó ban công tác mặt trận và trưởng, phó các tổ chức thành viên đại diện hội viên, đoàn viên và 310 cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
IMG_20200612_080640.jpg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Kbang triển khai công tác tổ chức
 
IMG_20200612_080920.jpg

Thông báo với cử tri  nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VII. Báo cáo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện ghi nhận tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VII.
IMG_20200612_082649.jpg
Đ/c Hoàng Long Vỹ- Huyện ủy viên- Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn,
gợi ý các vấn đề để cử tri tham gia ý kiến


 
 

        Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe Đại biểu HĐND huyện Thông báo với cử tri  nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VII. Báo cáo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện ghi nhận tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VII.., đã có 14 ý kiến tham gia, kiến nghị của cử tri được gửi đến các đại biểu. Nội dung các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư xây dựng về đường giao thông, đường điện, nước sạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho bà con các làng đồng bào Banah, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…
        Đ/c Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Văn Thủ và Đ/c Hoàng Long Vĩ-Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn đã trả lời, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan; các ý kiến chưa rõ ràng, sẽ trả lời bằng văn bản cụ thể cho cử tri ở buổi tiếp xúc sau kỳ họp. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Đại biểu HĐND huyện  ghi nhận, tổng hợp và trình lên cấp trên để giải quyết./.
IMG_20200612_092920.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Thủ - Chủ tịch UBND thị trấn Kbang
trao đổi, làm rõ một số ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc
IMG_20200612_080839.jpg
Đ/c Hoàng Long Vỹ- Huyện ủy viên- Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn thay mặt
các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII- tổ đại biểu số 6,  trao đổi, làm rõ các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc
NT. Lê Như