CHUYÊN MỤC

Tiếp xúc cử tri trước ký họp thứ 13-HĐND thị trấn khóa VI.

(ngày đăng bài: 02/06/2020)
        Theo quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Kbang và Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 21/5/2020 của thường trực HĐND thị trấn “V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau khì họp thứ 13 HĐND thị trấn khóa VI”. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ban thường trực UBMTTQ thị trấn Kbang phối hợp với ban lãnh đạo các TDP, làng và trưởng ban công tác mặt