CHUYÊN MỤC

Tập huấn chỉnh chiêng năm 2020

(ngày đăng bài: 16/06/2020)
         Nằm trong kế hoạch bảo tồn văn hóa công chiêng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị trấn Kbang. Sáng Ngày 16/6/2020, tại Nhà rông văn hóa làng Chiêng, UBND thị trấn  tổ chức khai mạc lớp tập huấn chỉnh chiêng lần thứ III năm 2020. Về dự có Đ/c Trần Đức Dũng- Phó bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c  Đinh Văn - P.Chủ tịch UBND thị trấn cùng các đ/c Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, Nghệ nhân truyền dạy chỉnh chiêng Đinh Dũng- làng Mơhra, xã Kong lương khương và 18 nghệ  nhân của các làng trên địa bàn am hiểu về còng chiêng về dự.
         Với mục đích tăng cường công tác gìn giữ, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Banah trên địa bàn thị trấn Kbang; gắn với việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng với phát triển văn hóa du lịch trên địa bàn, thực hiện có hiểu quả Nghị quyết TW5 khóa VIII " Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"…
          Giúp các nghệ nhân thực hiện tốt việc chỉnh những bộ chiêng bị lạc tiếng, không đúng thang âm, tiết tấu của các bài chiêng, gìn giữ các bộ chiêng quý ở tại các gia đình trong các làng đồng bào Banah trên địa bàn thị trấn…

         Tại buổi lễ khai mạc Đ/c Đinh Văn - P.Chủ tịch UBND thị trấn nhấn mạnh. Đây cũng là cơ sở Sau khi tham gia tập huấn, các nghệ nhân có khả năng nhận diện và xác định giá trị di sản văn hóa cồng chiêng bằng những việc: Chỉnh được những bộ chiêng bị lạc thang âm, tiết tấu, xác định được tên gọi của từng bộ chiêng, loại cồng chiêng, thang âm tiết tấu của từng chiếc cồng, chiếc chiêng và không gian văn hóa, sức sống, đặc điểm và giá trị của cồng chiêng, góp phần vào công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của địa phương nói riêng và của nhân loại nói chung.
IMG_20200616_084153.jpg
Đ/c Đinh Văn- Phó chủ tịch UBND thị trấn phát biểu lớp tập huấn
          Sau lễ khai mạc các nghệ nhân tham gia việc truyền dạy chỉnh chiêng. Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ ngày 16/6 đến ngày 19/6/2020.
IMG_20200616_085457.jpg
IMG_20200616_085436.jpg 
Nghệ nhân Đinh Dũng ( người mặc áo thun trắng, cầm búa chỉnh chiêng) đang truyền, dạy chỉnh chiêng